Translate to English
    
     Việt Nam Vision là một tổ chức thiện nguyện được thành lập để yểm trợ bằng hiện      kim hoặc hiện vật, cho những đối tượng sau đây:

      1. Học sinh và sinh viên nghèo, học giỏi và có hoài bão muốn đóng góp cho xã hội, có thể tiếp tục hoàn tất chương trình học vấn (từ cấp trung học đến đại học).

      2.Những người khuyết tật về thể lực hoặc tâm thần, nhằm góp phần làm vơi những khó khăn và khổ đau mà họ đang chịu đựng vì thiếu sự giúp đỡ.

      Kỳ vọng và nổ lực chính yếu của Hội Việt nam Vision là hướng dẫn những người đang được Hội trợ giúp để một ngày kia, khi thành đạt sẽ chuyển ngọn lửa yêu thương, tiếp nối và phát triển rộng rãi công việc của Hội đến nhiều thế hệ kế tiếp như cách mà họ đã từng được Hội giúp đỡ.

        


| Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Đóng góp| Sinh hoạt | Liên lạc |
Copyright © 2010 - www.vietnamvision.org
Developed by TLW