Translate to English
 
Bảo Bùi - Chủ Tịch Hội
Chủ tịch Hội : Bảo Bùi, hiện hành nghề Dược sĩ ở California, có gia đình và 2 con.    
Kim Yến Nguyễn - Phó Chủ Tịch Hội kiêm Thư ký
Kỹ sư công nghệ tại Việt Nam

Điều dưỡng tại Mỹ

   
Uyen Hoang Truc Nguyen - Thủ Quỹ
Hiện là nhân viên kế toán, có gia đình va 2 con.    
 


| Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Đóng góp| Sinh hoạt | Liên lạc |
Copyright © 2010 - www.vietnamvision.org
Developed by TLW