Translate to English
Vài nét sơ lược về Việt Nam

Cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai miền Nam Bắc đã thật sự chấm dứt vào năm 1975. Sau hơn 30 năm, Việt Nam ngày nay, vẫn còn là một trong những quốc gia nghèo đói trên thế giới

Từ thành thị đến thôn quê, hàng triệu trẻ em bị thất học, không phải vì không có trường, nhưng vì khả năng tài chánh của gia đình thiếu hụt, .đến nỗi miếng ăn cho gia đình hằng ngày còn chưa đủ, nói chi đến việc đóng các khoản học phí rất nặng nề cho các con em đến trường. Vì nghèo khó mà thành thất học, và cũng vì thất học nên nghèo khó thêm.

Giải quyết toàn bộ vấn đề nghèo khó và thất học không phải là trách nhiệm của chúng tôi, và chúng ta cũng không có đủ khả năng để gánh vác một trách vụ to tát có tầm cở quốc gia nầy. Nhưng những đóng góp của quý vị và chúng tôi, chắc chắn, có thể làm vơi đi những khó khăn và mở cửa tương lai cho một số người kém may mắn hiện đang sống trên quê hương Việt Nam


Lịch sử thành lập Hội
Hội Việt Nam Vision được thành lập vào năm 2000 tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Được chính thức hoạt động theo luật định của chính phủ Liên Bang với danh nghĩa là một Hội Thiện Nguyện. Những người yểm trợ tài chánh cho Hội được quyền khai thuế với chánh phủ liên bang và tiểu bang để được giảm bớt số thuế thu nhập hằng năm theo điều khoản 501(c)3 của sở thuế vụ thuộc chính phủ liên bang. Sáng lập viên của Hội Việt Nam Vision là một nhóm người Mỹ gốc Việt và Mỹ, đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh nghèo đói, thiếu thốn của một số người dân đang sống tại Việt Nam, những em học sinh, sinh viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn có nguy cơ bỏ học.

NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP HỘI

 

Hiệp Nguyễn
Doris Sanders
Hùng Nguyễn & KV Nguyễn

BAN ĐIỀU HÀNH
 
  Chủ Tịch  Brandon Bảo Bùi Tiểu sử
     
  Ban Thư Ký  Kim Yến Nguyễn Tiểu sử
     
  Thủ quỹ  Bích Quyên Trần Tiểu sử
     
  Ban Cố Vấn   Hiệp T Nguyễn Tiểu sử (bổ sung sau)
    David M Zeligs Tiểu sử (bổ sung sau)
 
 
 


| Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Đóng góp| Sinh hoạt | Liên lạc |
Copyright © 2010 - www.vietnamvision.org