Translate to English
            
 VIDEO CLIP
 
SV Nguyễn Tuyết Nhung
SV Trịnh Thị Tâm
SV Huỳnh Trần Anh Tuấn
 
 
 

1.CHƯƠNG TRÌNH CẤP HỌC BỔNG

Trong suốt 8 năm vừa qua, nỗ lực chính của Hội là trực tiếp yểm trợ tài chính cho một số học sinh, sinh viên, qua hình thức cấp học bổng một cách công bằng cho những em hội đủ tiêu chuẩn của Hội như: hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học lực trung bình từ khá đến giỏi, và có tinh thần tương thân tương trợ.

Đầu tháng giêng năm 2008, Hội Việt Nam Vision đã cấp 190 học bổng cho các học sinh và sinh viên (120 USD/mỗi năm cho Học sinh trung học cấp 3 và 240 USD/mỗi năm cho sinh viên cấp đại học). Những học bổng này đã được cấp phát cho các em tại thành phố Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng và Hà Nội.

 
2.CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ĐẠO

Hội Việt Nam Vision thường xuyên cộng tác với những Hội Thiện Nguyện khác tại Hoa Kỳ để hỗ trợ cho một số Cô Nhi Viện, Viện Dưỡng Lão, Bệnh Viện.

Nhờ sự cộng tác chặt chẽ này, Hội Việt Nam Vision có thể hỗ trợ tài chính và y dược thiết yếu cho một số trẻ em tật nguyền, khiếm thính, khiếm thị, hoặc bị bịnh tim mạch.

Hội đã trực tiếp hỗ trợ tài chính để chữa trị, giải phẩu, săn sóc cho một số em bị dị hình bẩm sinh. Ngoài ra, Hội cũng đã tham gia cứu trợ những nạn nhân bão lụt, thiên tai.

Những sáng lập viên của Hội, Ban Điều Hành, thân hữu, với kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên môn khác nhau, đã dành thì giờ và tự trả phí tổn về Việt Nam để thực hiện các dự án.

 

Một trong những thành tựu của Hội Việt Nam Vision

Sinh Viên Y Khoa
Trường Đại Học
Cần Thơ
Huỳnh Trần Anh Tuấn

 
 


| Trang chủ | Giới thiệu | Dự án | Đóng góp| Sinh hoạt | Liên lạc |
Copyright © 2010 - www.vietnamvision.org
Developed by TLW